KONTAKT

Specijalistička internistička ordinacija “Dr Milošević”
Adresa: Kasarska 7, 15000 Šabac

Telefon: 015 774-1234,

Mobilni: 063 261 529