SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA ORDINACIJA

Specijalistička internistička ordinacija “Dr Milošević” osnovana je 2007.god.
Uspešno služimo poboljšanju zdravlja gradjana koristeći se najsavremenijom tehnologijom, uz visoku stručnost i odgovornost lekara specijalista i subspecijalista
(internista, kardiologa, endokrinologa, gastroeneterologa).