Specijalistički pregledi

U okviru ordinacije obavljaju se internistički pregledi sa EKG-om i monitoringom rada srca

  • Kardiološki pregled sa Ultrazvukom srca
  • Endokrinološki pregled
  • EKG aparat je marke Innomed,Heart Mirror 3-IKO