Kontakt

Specijalistička internistička ordinacija "Dr Milošević" Kasarska 7, 15300 Šabac
Tel: 015/774-1234, Mob: 063/261-529